Category Archives: Porady

Na czym polega zmiękczanie wody?

Category : Porady

W większości polskich kranów płynie woda ze stosunkowo dużą ilością związków różnych pierwiastków, zwłaszcza magnezu i wapnia. Taka woda określana jest jako „twarda”. Różne węglany soli i inne związki w czasie używania instalacji krystalizują się i tworzą kamień, który ją niszczy. Twardej wody nie należy pić, nie nadaje się też do gospodarki wodnej czy komunalnych instalacji wodnych. W Bydgoszczy wszystkie wskaźniki pozostają w akceptowalnych normach dzięki zmiękczaniu wody.
Zmiękczyć wodę można na kilka sposobów:

  • Na czym polega zmiękczanie wody?metodą termiczną (rozkład węglanów pod wpływem temperatury),
  • metodą chemiczną (rozpuszczenie węglanów poprzez dodanie odpowiednich substancji),
  • metodą wymiany jonowej (przepuszczenie przez specjalną powierzchnię żywiczną doprowadza do wymiany jonów w związkach).

Jak osuszyć piwnicę?

Jak pozbyć się wilgoci z piwnicy?

Category : Porady

Piwnica jako najniżej położona część domu jest najbardziej narażona na zalanie i wilgoć, zwłaszcza przy dużej podmokłości gruntu lub ryzyku powodzi. Można ją chronić przed wilgocią lub ułatwić jej późniejsze pozbycie się za pomocą specjalnych prac wod-kan. Bydgoszcz, leżąc nad dwiema rzekami, jest poważnie narażona na zalewanie piwnic, toteż warto się przed tym zabezpieczyć odpowiednimi instalacjami.
Kiedy jednak będzie już za późno lub powódź będzie tak poważna, że nic w piwnicy się nie uchroni, należy pomyśleć o pozbyciu się wody z pomieszczeń, zanim zgniją i przestaną się nadawać do użytku.
Najpopularniejszą metodą jest założenie drenażu – odpowiedniej instalacji odprowadzającej wodę do studzienek, połączeń kanalizacyjnych i dalej od piwnicy, czasem do gruntu. Wiąże się to z wykopem wokół domu, wydrążeniem studzienek, położeniem rur i innymi czynnościami inżynieryjnymi. Najważniejsze jest jednak właściwe zaprojektowanie drenażu, by efektywnie spełniał swoją funkcję.


Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?

Category : Porady

W przydomowym ogródku dla oszczędności i czystości można zainstalować sobie własną oczyszczalnię ścieków. Jej celem jest odzyskiwanie i uzdatnianie wody z kanalizacji, np. do podlewania roślin albo do instalacji grzewczych. Bydgoszcz może się pochwalić dużą liczbą takich rozwiązań.

Są różne metody działania takiej oczyszczalni: biologiczna, chemiczna, drenażowa i hybrydowa, łącząca w różnych kombinacjach wcześniej wymienione. Mają one różne zastosowania, skuteczność i stopień ekologiczności, która współcześnie jest często brana pod uwagę. Często zastosowywane są różne techniki odsączania i oczyszczania wody ze ścieków. Najczęściej początkowo za pomocą osadzania się substancji na dnie odsącza się większość wody, a następnie za pomocą specjalnych instalacji lub związków chemicznych się ją oczyszcza.