Na czym polega zmiękczanie wody?

  • -

Na czym polega zmiękczanie wody?

Category : Porady

W większości polskich kranów płynie woda ze stosunkowo dużą ilością związków różnych pierwiastków, zwłaszcza magnezu i wapnia. Taka woda określana jest jako „twarda”. Różne węglany soli i inne związki w czasie używania instalacji krystalizują się i tworzą kamień, który ją niszczy. Twardej wody nie należy pić, nie nadaje się też do gospodarki wodnej czy komunalnych instalacji wodnych. W Bydgoszczy wszystkie wskaźniki pozostają w akceptowalnych normach dzięki zmiękczaniu wody.
Zmiękczyć wodę można na kilka sposobów:

  • Na czym polega zmiękczanie wody?metodą termiczną (rozkład węglanów pod wpływem temperatury),
  • metodą chemiczną (rozpuszczenie węglanów poprzez dodanie odpowiednich substancji),
  • metodą wymiany jonowej (przepuszczenie przez specjalną powierzchnię żywiczną doprowadza do wymiany jonów w związkach).